งานทาสีบริเวณ Nacelle กังหันลม

iWind ได้ว่าจ้าง บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ ธุรกิจ จำกัด (iBiz) นำทีมโรยตัวทาสีและลบโลโก้บน Nacelle กังหันลม ทั้ง 4 ต้น ทำความสะอาดกังหันลมอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานกังหันลมให้ยาวนานขึ้น โดยการดูแลทำความสะอาด ทาสีกังหันลม เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เพราะสภาพภูมิอากาศที่เป็นแบบมรสุมทำให้กังหันลมสะสมของสกปรกเปรอะเปื้อนได้ง่าย และรอยเปื้อนจากน้ำมันจาระบีหรือไฮดรอลิกจากมอเตอร์และส่วนอื่น ๆ ของกังหันลม รวมทั้งความร้อน มลพิษ ในรูปแบบอื่น ๆ 

งานดูแลและบำรุงรักษาภายในและภายนอกกังหันลม

งานดูแลและบำรุงรักษาภายในและภายนอกกังหันลม เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ทาง ibiz กำลังดำเนินการ ซึ่งได้มีการเตรียมทีมงานและเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการให้เหมาะสมกับประเภทงานต่างๆ โดยสามารถแบ่งประเภทข้อมูลของงานได้ ดังนี้

– งานตรวจสภาพพื้นผิวใบพัด และ Nacelle กังหันลมด้วย อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (Drone Inspection)
– งานทาสี Tower และ Nacelle กังหันลม
– งาน Drone Taxi
– งาน Solar Floating
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานโมเดล

งานโมเดลแผนผังโครงการ และหุ่นจำลองด้านสถาปัตย์ เช่น โมเดลบ้าน โมเดลคอนโด โมเดลทาวน์เฮ้าส์ โมเดลโรงงาน ตึกสูง อาคารต่างๆ ฯลฯ สร้างแบบจำลองสถาปัตย์ทุกประเภท

งานบินโดรนสำรวจพื้นที่

งานบินโดรนสำรวจพื้นที่ เพื่อทำรังวัดทำแผนที่โครงการ, แผนที่เส้นชั้นความสูง, งานรังวัดที่ดินและงานสำรวจรังวัดเพื่อการออกแบบ ด้วยโดรนในการถ่ายภาพมุมสูง และสามารถประมวลผลออกมาในรูปแบบทั้งสองมิติและสามมิติ (3D)