งานโรยตัวทาสีและทำความสะอาดกังหันลม ที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี มีความชำนาญ ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันอันตรายทั้งจากอุปกรณ์ เครื่องมือ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในการปืนไต่ที่สูง ที่ไม่สามารถจะใช้อุปกรณ์อย่างอื่นในการทำความสะอาดภายนอกได้ นอกจากจะใช้เชือกโรยตัวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ และทีมงานนี้มีใบรับรองและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สามารถทำความสะอาดกังหันลม ตั้งแต่ฐานรากจนถึงส่วนที่สูงที่สุด โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้ทำการเทียบเคียงสีและทำการผสมสีเฉพาะในห้องแล็บที่ได้มาตรฐาน 

งานรับล่าลม ให้บริการแก่ผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาโครงการกังหันลมในพื้นที่ของท่าน โดยเรามีการบริการอย่างครบวงจร ทั้งการให้คำปรึกษาด้านการติดตั้งเสาวัดลม การให้คำแนะนำด้านการเลือกสรรกังหันลม การบำรุงรักษาโครงการกังหันลม พร้อมทั้งการบริการการก่อสร้างโครงการอย่างครบรูปแบบจากทีมนักวิชาการ วิศวกรและทีมงานงานมืออาชีพ ที่พร้อมในการให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ทุกท่าน ทั้งในและต่างประเทศ 

งานโมเดล บริษัทฯ รับทำโมเดลแผนผังโครงการ และหุ่นจำลองด้านสถาปัตย์ เช่น บ้าน โมเดลอาคาร โมเดลคอนโด โมเดลทาวน์เฮ้าส์ โมเดลโรงงาน โมเดลภายในหรืออินทีเรีย รับซ่อมโมเดล ตึกสูง อาคารต่างๆ ฯลฯ ด้วยประสบการณ์ของช่างผู้ชำนาญ เพื่อนำโมเดลไปใช้ในการสื่อโฆษณา ช่วยพัฒนาธุรกิจของท่าน ทางเราคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงพัฒนาและ มีการฝึกอบรมทีมผลิต เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า