ติดต่อเรา

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ ธุรกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 129 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 โทรศัพท์ : 094 -836-3333   E-mail : info@i-biz.co.th